Home

מרחב טבעי ושמור

מקום קסום שמלאכת האדם עצרה בו ולא ניתן להגיע אליו בדרכים רגילות, אלא רק במסלול הייעודי לכך

הטבע של קוסטה ריקה

אין ספק שעם הטבע והשמירה על הקיימות בקוסטה ריקה האתר

עמקים יפים וארוכים

ניתן להבחין שהטבע כעת בשיאו רק צריך לשמור עליו

בלוג קיימות