שפע המרכז לקיימות ושימור היערות והטבע

אנחנו המרכז היחידי בארץ שמצד אחד נותן מענה ופתרונות למשפחות המעוניינות לשמר אורח חיים השומר על האיזון בין הטבע להתפתחות האדם. אין לנו כוונה לשנות הרגלים ואת רצון האדם להתפתחות. להפך אנחנו מאמינים שההתפחות הטכנולוגית במאה ה-20 ובמאה ה-21 הביאה תמורות חיוביות. יחד עם זאת חשוב שנכיר כיצד לשמר את הטבע שקיבלנו במתנה.