Bonbon4321/ ספטמבר 26, 2017/ בלוג

בשנים האחרונות צצים כפטריות אחר הגשם בתי ספר רבים החורטים על דגלם ערכים הקשורים לשמירה על הסביבה וקיימות. בתי ספר אלו לאו דווקא נמצאים בלב שמורה טרופית ואקזוטית בקוסטה ריקה. אלא יכולים להיות גם בלב עיר סואנת ורועשת. חשוב לציין את אותם בתי ספר כדי לאפשר להורים שבוחרים בדרך חיים ירוקה, מקיימת ובריאה לחנך את ילדם על בסיס ערכים אלו.

בית ספר לקיימות הינו בית ספר שהשיעורים הנלמדים בו לרוב יעסקו ויגעו בנושא בכל מיני זוויות. הם יחקרו את ערך השמירה על הטבע לאורך ההיסטוריה, בשיעורי היסטוריה. הם יגעו במדינות אשר מצליחות לשמר את המשאב הטבעי בשיעור גאוגרפיה. הם יחשבו וימדדו את זיהום האוויר ומדד זיהום הרעש בשיעור ביולוגיה. הם יכירו את מדינתם ושבילם ברגליים בשיעורי החינוך גופני.

אין זה קיצוניות ללמד כך, אלא זוהי נקודת האור האחרונה מקריסה ופשיטת רגל של משאבי הטבע שלנו. כאשר מטיילים כיום במדבר יהודה ומדבריות אחרות ניתן לראות משנה לשנה שיש פחות ופחות צומח. וכשמרימים את הראש מעט למעלה מבינים למה. ליד כל אקוויפר ישנה משאבה ששואבת את המים לצרכי מחיית אדם וכך מחליטה המדינה שכוס המים של "אפרים" שווה יותר מאשר 10 צמחים. אין אנו אומרים לייקר את מחיר המים, או לא לאפשר לדוד אפרים לשתות. אלא להשתמש בפתרונות טכנולוגיים שישראל פתחה בשנים האחרונות לטיהור מים. כרגע טכנלוגויות אלו מיוצאות לחו"ל בלבד וכלל לא מובן למה זה קורה.

קשה לפספס שגם "ים" הכנרת וגם "ים" המלח (שבכל מקום אחר היו נחשבים לשלולית) מתייבשים משנה לשנה. קו החוף נסוג עוד ועוד. הדבר מביא באזור הבקעה לפתיחת בולענים רבים. לא אחת שומעים על מקרים בהם אנשים נלכדו בבולען והיו צריכים חילוץ דחוף. גם כאן הסיבות לכך הוא הגורם האנושי המתרחב.אם בלפני 10 שנים חיו כביכול 100 איש במדינת ישראל, כשכל אחד מהם שוקל 100 קילו, אז סך הכל מסתובבים בישראל 7000 ליטר מים אך מכיוו שתוחלת החיים גדלה משנה לשנה. ואפילו לאחרונה הכפילה את עצמה כעת מסתובבים כ14000 ליטר מים בשנה.