Bonbon4321/ נובמבר 28, 2017/ בלוג

ההרצאות בקורס יבואו ממאמרים

ספר הקורס שנותן מבוא טוב advances in exercise immunolgy…?

ההרצאות תסתמך על מאמרים משנת 2012-2013. מאמרים אלה הם מאמרי review.

כדי שנוכל

תפקיד המערכת החיסונית

כל מה שהמערכת החיסונית יודעת לעשות זה לזהות האם בגוף שלי יש self  ו non self. כל מה שnon self  צריך להשמיד.

מה שרלוונטי לנו זה חיסול תאים שמודבקים בוירוסים, תשמיד תאים סרטניים ותגן מפני כל פולש זר. חד תא זה יצור שחי בזכות עצמו.

וירוס – מיקרו אורגניזם שלא חי בתוך עצמו צריך להכנס אלינו ולנצל את התאים שלנו. המערכת החיסונית צריכה לזהות שמודבק בוירוס ולהשמיד את התא המודבק בוירוס. לכן יש להגן על הגוף מפני כל פולש זר.

תא סרטני

תא סרטני: מוטציה בDNA שתגרום לתא או כל הזמן לעסוק בשכפול. התא עובד לפי תפקידו וחלק מהזמן הוא משתכפל. זה חלק מהפעולה הטבעית שלו. התא כל הזמן עסוק בלהשתכפל. מתי נתחיל להרגיש? התא גדל וחצי מהכבד הפך להיות תאים שמשתפכםלים כל הזמן אבל הם לא עובדים. הם דוחפים את התאים התקינים ורואים שהכבד לא עובד ב50%. רק אז אוכל להרגיש שיש סרטן. כדי שנוכל לתפוס את זה בהתחלה אני לא מרגישה סימפטומים. צריך על ידי כל מיני בדיקות לזהות תא אחד או עשרה. אנחנו נתחיל להרגיש לא טוב מהסרטן רק שהם יפריעו לתאים תקינים. שיכפול בלי הפסקה זה גם גידול שפיר כמו יבלת. למה הוא לא סרטני הרי הוא כן משתכפל. אז מה מבדיל? אין יותר אפופטוזיס – מוות עצמי. אי אפשר לרמות את האפופטוזיס. בתא סרטני התא לא מת. אין אפופטוזיס.

בגידול סרטני הוא משתכפל כל הזמן והוא לא מת. המערכת החיסונית שלנו יודעת לזהות 60 אלף מוטציות ביום. האנזים שרץ יכול לטעות יש אנזים ביקורת. גם אצלנו למרות כל הביקורת על הבקרה בDNA יש טעות בגנים. מספיק טעות אחת והגן לא ייצא כמו שצריך. יצא תא דפוק למשל, הגן שעושה צבע אחר שמייצר נקודת חן התא מייצר יותר מלנין ויצא נקודת חן.

אם אנחנו מתעקשים ללכת לגלוש ולא לשים בגד, שמש גורמת למוטציות בעור ואז הסיכוי שיהיה מוטציות בלי שהמערכת החיסונית אחראית הצליחה להתגבר עליו. המערכת החיסונית תפקידה לחסל מוטציות. הUV, עישון, צבעי מאכל, חומרים משמרים אלא מגבירים סיכוי לסרטן. יש וירוסים מסויימים שגורמים לסרטן. כל היבלות פפילומה (יבלות) פפילומה זה וירוס מאוד מדבק ועובר קונדום. הבעיה אצל אישה זה מסרטן באיברי המין. לכן מומלץ לעשות בדיקת "פאפס" תאים מצוואר הרחם שבודקים אותם. פיתחו היום חיסון לפפילומה בגיל 12 בארה"ב לא יכולות להכנס לביה"ס בלי החיסון הזה. בכל מקרה כדאי לבדוק קודם שאין גידולים למיניהם. גם אם הגבר לא יודע שיש לו או שיודע וכבר עשו את הבדיקה.