Bonbon4321/ מאי 10, 2015/ בלוג

לשמר יערות אין הכוונה שיש אדם אחד שזוהי כל אחריותו, אלא זה צריך להיות ארגון מחנך עבור מטיילים, אשר מעצב את התנהגותם ביערות ארץ ישראל. בדרך כלל שחושבים על המושג שומר יערות מיד עולה הקשר של אדם אשר נמצא במגדל על הר גבוה ובודק האם ישנם שריפות? האם פגעי מזג האוויר דורשים סיורים לשלום המטיילים? האם יש מפגעים אחרים שדורשים טיפול כגון: פגיעה בחיות הבר, פגיעה בצומח, פגיעה בדומםף כגון השלכת פסולת בניין והצתת אש במקומות אסורים.

במקומות בהם אין שמירת יערות, הדדבר מתבטא לרוב בזיהום הנחלים באיזור, בלכלוך רב המצטבר בצידי הדרך וגורם לחיות המקומיות לחנק והובלתם למרפאה או המיון הוטרינרי בספארי ברמת גן. על מנת למנוע את כל אלו צריך לקום ארגון רחב היקף בעל תקציבים ומשאבים שיאפשרו לו לשמר את הטבע היקר והיחיד שקיים. משאבים כגון כסף וכוח אדם הינם משאבים שאינם מוגבלים ותדירים להתחלף. אך משאבי הטבע הינם מאוד עדינים ומשך הזמן לשיקום עלול לגרום ליציאה מהאיזון הכללי של הצומח והחי.

אין ספק שמטיילים רבים יכולים גם הם לשמר את היערות בהם הם מטיילים ולא להסתמך רק על ארגונים ירוקים וסביבתיים אשר יעשו את עבודתם. הרי גם הם בעלי משאבים מוגבלים בלבד. ממש כמו שבזמן של מפגע רעידת אדמה, מדינת ישראל איננה יכולה לספק כוחות חילוץ והצלחה ללא הגבלה. לכן דואגת להכשיר בני נוער רבים להתמודד עם סיטואציות וחילוצים יחסית פשוטים, שבזמן הנתון מאפשרים הצלחת חיים רבים. כך גם צריך להיות בשמירת היערות. שיגיעו בני נוער, ישקמו נחלים ואזורי מטיילים אשר ניזוקו לאורך השנים.

הדבר יכול להתבטא כחלק ממחוייבות האישית של התלמידים בתיכון. לרוב התלמידים מתנדבים לארגונים כגון SOS  חיות, כנפיים של קרמבו, מאמא-נט ועוד. אך בוודאות נוכל לאתר תלמידים אשר מחוייבותם לטבע אינה בטלה ב60. אותם תלמידים יכולים להיות המחנכים של הדורות הבאים בהקשר של שמירה על קיימות. הרי אלו היסודות החינוכיים אשר תלמידים אלו התבססו עליהם לאורך שנים ארוכות. ערכים כגון: הגינות, אחווה, אחדות ואיזון.

לסיכום שמירת יערות הינה נחלת הכלל ולא רק של ארגונים ירוקים. ישנם מסגרות רבות שאפשר לרתום בכדי לשמור על היערות, כגון תיכונים, בתי ספר יסודיים, מכינות, שנת שירות, חוג פסנתר ועוד.