Bonbon4321/ פברואר 18, 2017/ בלוג

מדינת ישראל משקיעה כיום משאבים רבים בכדי לשמר את הדומם החי והצומח. משאבים אלו אמורים לתת מענה לצורך של איזון בין ההתפתחות האנושית, המאופיינת בהתנהלות צרכנית קיצונית לבין צורך של לשמור על ההרמוניה הטבעית במדינה. ממש כמו שמורה לפסנתר מלמדת ילדים כיצד לשמור על ההרמוניה בנגינה. אין ספק שהמרוץ הבלתי אפשרי של שמירה על הטבע נידון מראש לכישלון. השמירה על הקיימות בישראל להבדיל ממדינות עולם שלישי היא גבוהה יותר, אך אל לנו לחשוב שיש לנו במה להתפאר. מספיק לצעוד מעט במסלולי ההליכה העממיים ובסטייה קטנה ימינה שמאלה ניווכח כי ישנו לכלוך רב בשולי הדרך. שקיות פלסטיק, צלחות ופחיות שימורים הן גורם מספר אחד לתמותה של יונקים בשמורות הטבע בארץ. לא אחת מגיע לבית חולים הוטרינרי חיות שנחנקו או בלעו חומרים המסכנים אותם עד לכדי מוות

ישנם מדינות מסויימות בעולם שניתן לקחת מהם דוגמא לשמירה על קיימות. מדינות כגון פורטוגל, ספרד וקוסטה ריקה אינן מאפשרות בשטחן את מה שקיים היום בשבילי ישראל. הרצון לשמור על הטבע הינו נחלת כלל האזרחים ולא רק של הגופים הירוקים והמשרד לאיכות הסביבה. זה למעשה אחד המפתחות להצלחה של מדינות אלו והסוד להצלחה: חינוך. כשאומרים חינוך לרוב עולה הקשר של בית ספר אך בואו לא נתבלבל. חינוך יכול להתבטא בדוגמא אישית של הורים, ספקי חינוך שונים כגון מורה לפסנתר ועד לאחרון האנשים הסובבים אותנו. במידה וכולנו נחליט שאת המדינה הקטנה שלנו לא ניתן להחליף והנזק שעלול להגרם יכול להגיע לנקודת אל-חזור כך הסיכויים שנשמור על החי והצומח יגדל באופן פלאי.

יחד עם זאת חינוך הינו נדבך קטן מהפעולות שמדינה יכולה לנקוט על מנת לשמר את איזון הטבע. כגון דוחו"ת כבדים ובלתי מתפשרים כלפי חברות המזהמות את הנחלים והנהרות, תגמולים לחברות מצטיינות בשמירה על הטבע, פיתוח טכנולוגיות ירוקות או אימוץ טכנולוגיות כאלו ממדינות זרות, שיתופי פעולה עם מדינות שכנות על מנת לשמר את הנכסים המשותפים כגון: נחלים, הרים, מים מתוקים ועוד. אימוץ גישה כזו לצד חינוך האזרחים במדינה יוביל לצעדים משמעותיים. לא רק שימנעו ירידה של איכות החיים אלא יגבירו אותה ויאפשרו לכל אזרח במדינה להנות ממה שמגיע לו: מהטבע שלנו.