Monthly Archives: נובמבר 2017

המערכת החיסונית

Bonbon4321/ נובמבר 28, 2017/ בלוג

ההרצאות בקורס יבואו ממאמרים ספר הקורס שנותן מבוא טוב advances in exercise immunolgy…? ההרצאות תסתמך על מאמרים משנת 2012-2013. מאמרים אלה הם מאמרי review. כדי שנוכל תפקיד המערכת החיסונית כל מה שהמערכת החיסונית יודעת לעשות זה לזהות האם בגוף שלי יש self  ו non self. כל מה שnon self  צריך להשמיד. מה שרלוונטי לנו זה חיסול תאים שמודבקים בוירוסים, תשמיד

Read More