Monthly Archives: דצמבר 2017

אלרגיה

Bonbon4321/ דצמבר 20, 2017/ בלוג

מערכת החיסונית מזהה את קרדיט או נוצות כNON SELF.  המערכת החיסונית מזהה אנטיגנים כפולש זר ונלחמת בו מלחמת חורמה, היא עושה דלקת. ואז יש את כל הסימפטומים של דלקת, התעטשויות, בצקת וכו.. המערכת החיסונית תינוק נוצר ברחם ובמח העצם נוצרים תאי המערכת החיסונית. נוצר תא אב גולמי ראשוני ומתא אב זה מתמיינים סוגים שונים של תאים מהמערכת החיסונית ואז יש

Read More